Kleuren | Hulp | [ Terug naar de Lijst ] |  


INSCHRIJVINGSFORMULIER

Via deze pagina kan men online een aanvraag tot inschrijving als geregistreerd gebruiker opmaken.
Deze registratie geeft toegang tot het programma waarmee men zelf aankondigingen op de BIBF site kan plaatsen.

Na onderzoek van de aanvraag, zal de toegang geactiveerd worden en zal de gebruiker na twee werkdagen een identificatiecode en een paswoord ontvangen op het hieronder vermelde e-mail adres.

Het BIBF houdt zich het recht voor elke aankondiging van zijn site te verwijderen wanneer het van oordeel is dat de aankondiging niet in verband staat met het nagestreefde doel, nl. de boekhouders informeren over de door de erkende beroepsverenigingen georganiseerde seminaries.
Het BIBF zal eveneens een geregistreerde gebruiker schrappen wanneer hij ingaat tegen de deontologie, de etische regels of de hoffelijkheid onder internetgebruikers (netiquette).NOODZAKELIJKE GEGEVENS

BETREFFENDE DE CONTACT PERSOON
Type :
- Categorie van uw organisatie
OPGELET : de categorie BEROEPS VER. is uitsluitend voorbehouden voor de
beroepsverenigingen van boekhouders(-fiscalisten) die erkend werden door het BIBF
Benaming (verkort) :
Taal :
Vereniging (voluit) :
Contactpersoon :
- voornaam & naam
Tel. :
Fax. :
E-mail :
adresse e-mail où sera envoyé le message contenant la clef d'accès
URL :
WAAR GAAN DE SEMINARIES GEWOONLIJK DOOR?
Plaats :
Adres :
Deelnemingsprijs :