[ FISCAAL RECHT ]
ShareUp_A(dvies) - (RESERVE AUX MEMBRES)
Het samen met de medewerkers aanpakken van real life cases en uitdagingen, om
zodoende de efficiëntie en kwaliteit van hun dagelijks dossier- en klantenwerk te
verhogen.
- Discussie- en dialooggroep ter verkenning van aanpak, uitwerking en oplossing
van cases en adviezen (en nadien ‘juiste’ oplossing toe te lichten)
- Accountancy, fiscaliteit, vennootschapsrecht, algemeen juridisch, sociaal verze-
keringsrecht, …
- Focus op eerstelijnsadvies naar klanten toe


Op 10/12/2020 te Sint-Niklaas
Mercatorstraat 48A, 9100 Sint-Niklaas

Aanvang 15:00 - Duurtijd 2h - Prijs : gratis
Met medewerking van : Irene Timmermans

Ingericht door : Moore Stephens Burg. CVBA (MOORE STEPHENS)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Sally Strijbos
Tel : 032108527 - Fax :
E-mail : academy@moorestephens.be
- URL : www.moorestephens.be