[ FISCAAL RECHT ]
ClassUp - (RESERVE AUX MEMBRES)
- Diverse topics en cases, appelerend op een gecombineerd gebruik van kennis
en kunde uit accountancy, boekhoudrecht, fiscaliteit, vennootschapsrecht, al-gemene
juridische kennis, …


Op 03/12/2020 te Sint-Niklaas
Mercatorstraat 48A, Sint-Niklaas
Aanvang 16:00 - Duurtijd 2h - Prijs : gratis
Met medewerking van : Guy Hendrickx

Ingericht door : Moore Stephens Burg. CVBA (MOORE STEPHENS)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Sally Strijbos
Tel : 032108527 - Fax :
E-mail : academy@moorestephens.be
- URL : www.moorestephens.be