[ SOCIAAL RECHT ]
Sociale inspectie: een update na de uitbreiding van haar bevoegdheden
Het KB van 17 augustus 2019 (in werking getreden op 21 september 2019) bepaalt dat RSZ-inspecteurs voortaan ook kunnen optreden tegen illegale terbeschikkingstelling van gedetacheerde werknemers.
Hiermee voert de overheid andermaal de strijd op tegen de sociale dumping en ermee gaande buitenlandse onderaannemers.
Daarnaast werd op 12 november 2019 het kaderakkoord rond ‘MOTEMS’ ondertekend. De federale politie, de procureurs-generaal en de sociale inspectiediensten hebben dat langverwacht kaderakkoord gesloten, waarbij over heel België, in alle gerechtelijke arrondissementen, voortaan gemengde onderzoeksteams kunnen worden opgericht om sociale fraude te onderzoeken, zoals sociale dumping, zwartwerk en georganiseerde faillissementen.
Tenslotte is nu ook het ‘Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2020’ bekend.
Naar aanleiding van deze recente evoluties zullen de sprekers een praktijkgericht overzicht geven van de bevoegdheden en de werking van de sociale inspectiediensten.
PROGRAMMA

12.30 u. broodjesbuffet en registratie van de deelnemers
13.30 u. start van de uiteenzetting (pauze rond 15.15 u.)

Wordt behandeld:
• Soorten inspectiediensten: wie zijn ze en wat doen ze?
• Bevoegdheden inspectiediensten: wat mogen ze en wat mogen ze niet?
• De impact van het op 12 november 2019 afgesloten kaderakkoord rond ‘MOTEMS’
• Belemmering van toezicht: "you have the right to remain silent" of toch niet?
• Controle op verboden terbeschikkingstelling: de valkuilen van aanneming
• Gevolgen van een bezoek van de sociale inspectiediensten: van eenvoudige regularisatie tot jarenlange (straf)procedureslag

rond 17.15 u. laatste mogelijkheid tot vraagstelling
rond 17.45 u. voorzien eindeOp 04/12/2020 te Gent
Huis van de Bouw Tramstraat 59, 9052 Gent
Aanvang 12:30 - Duurtijd 4h - Prijs : 204,49 EUR incl BTW
Met medewerking van : Daan De Backer, Veerle Van Keirsbilck

Ingericht door : Larcier Group SA (LARCIER GROUP)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Els Van de Cotte
Tel : 09 269 97 91 - Fax :
E-mail : e.vandecotte@intersentia.be
- URL : http://www.intersentia.be