[ SOCIAAL RECHT ]
Sociaal-juridische updates voor de KMO
Personeelsbeleid in een KMO is een hele uitdaging! U bent als personeelsverantwoordelijke verondersteld op de hoogte te zijn van alle wijzigingen in de sociale wetgeving, RSZ en fiscaliteit. Tijdens de driemaandelijkse sociaal-juridische updates voor de KMO:
•krijgt u een kant-en-klaar overzicht van alle wijzigingen op het gebied van arbeidswetgeving, fiscaliteit en sociale zekerheid op maat van uw KMO
•vertellen onze experten u wanneer en hoe u deze nieuwe wetgeving moet toepassen
•netwerkt u vier keer per jaar met verantwoordelijken voor personeel van andere KMO’s en wisselt met hen ervaringen en informatie uit


Op 21/06/2021 te Mechelen
Technopolis
Technologielaan 1
2800 Mechelen

Aanvang 14:00 - Duurtijd 2h - Prijs : 395 EUR
Met medewerking van : Dirk Neefs

Ingericht door : Acerta (ACERTA)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Chapelle Kirsten
Tel : 016/24 99 91 - Fax : 016/24 99 21
E-mail : learning@acerta.be
- URL : https://www.acerta.be/nl/opleidingen