[ FISCAAL RECHT ]
20/50 BTW Grondige snelcursus
Deze snelcursus geeft een grondig, systematisch en praktijkgericht overzicht van de btw-materie. De juiste toepassing van de btw-regels is en blijft een ingewikkelde en moeilijke opgave. Daarenboven komen er regelmatig nieuwe administratieve circulaires, is er de evoluerende rechtspraak en worden er regelmatig grondige wijzigingen en aanpassingen doorgevoerd, zowel op Europees als op federaal vlak.

Deze grondige snelcursus is uitermate geschikt voor wie nog niet erg bedreven is in de btw-materie, evenals voor btw-kenners, die middels een globale update alle recente ontwikkelingen op hun juiste plaats binnen het btw stelsel wensen geplaatst te zien.

Na een kort overzicht en een bespreking van de belastingplicht, worden de btw-vrijstellingen uitgebreid behandeld. Daarna wordt stilgestaan bij de aftrek van de btw en de belastbare handelingen (leveringen, diensten, invoer/uitvoer, intracommunautaire leveringen).

Na de bespreking van de maatstaf van heffing, komen achtereenvolgens de herzieningen, de verjaring en de teruggave aan bod.

Het theoretisch deel wordt afgesloten met een overzicht van alle verplichtingen waaraan de belastingplichtige moet voldoen op het vlak van btw.

Tussen de hoorcolleges, de bespreking van de wetgeving, administratieve standpunten en arresten van het Hof van Justitie door, zijn oefeningen en practica voorzien.

In zes bijkomende sessies wordt op een zeer praktische wijze oefeningen gemaakt en toegelicht gegeven bij de periodieke btw-aangfite, de btw formaliteiten en verplichtingen, de aftrekregeling, de verplichtingen bij intracommunautaire handelingen en de bijzondere btw regelingen zoals de margeregeling en de btw-eenheid.


Op 08/12/2020 te Brussel
FHS
Stormstraat 2
1000 Brussel

Aanvang 09:00 - Duurtijd 7h - Prijs : EUR1050 voor de hele reeks
Met medewerking van : E. Debruyne, J. Opreel, S. Ruysschaert, B.Buelens, P. Van Hoecke

Ingericht door : Fiscale Hogeschool (FHS)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Amy Vanden Bossche
Tel : 02 210 13 40 - Fax : 02 217 64 12
E-mail : amy.vandenbossche@fhs.be
- URL : http://www.fhs.be