[ FISCAAL RECHT ]
CBA B4 Hoe kan u het aanvullend pensioen van een zelfstandige optimaliseren?
In deze sessie overloopt Nathalie Nimmegeers de verschillende mogelijkheden om
het pensioen van een zelfstandige te optimaliseren. Ze bekijkt met u wat het best
combineerbaar is om tot een goed aanvullend rustpensioen te komen.

Wat zijn interessante aanvullende risicodekkingen die het inkomen beschermen in
geval van ziekte, ongeval of hospitalisatie?
Welke mogelijkheden zijn er binnen de tweede pensioenpijler om te voorzien in
een aanvullend rustpensioen?
Kan een pensioenverzekering dienen als vastgoedfinanciering?
Kan u de begunstiging van de pensioenovereenkomst optimaliseren?

Bij alle keuzes gelden uiteraard fiscale consequenties. Maar er zijn ook niet-fiscale
aspecten die belangrijk zijn bij de optimalisering, zoals de keuze tussen tak 21 en
tak 23, de opslagen en geboden rendementen, het pensioenproduct…
In minder gunstige omstandigheden kunnen de aanvullende dekkingen bij de
pensioenovereenkomst financiële redding brengen, zoals de waarborg
premievrijstelling en de afzonderlijke premie voor overlijden. De verzekering
gewaarborgd inkomen zorgt voor een vervangingsinkomen in bepaalde
omstandigheden. De verzekering hospitalisatie en ambulante zorgen kan extra
medische kosten opvangen.
We bekijken steeds de fiscaliteit van de premies en prestaties van deze
aanvullende verzekeringen.


150 euro


65 euro


Op 26/02/2021 te Kortrijk
Doorniksesteenweg 145
Aanvang 09:30 - Duurtijd 6h - Prijs : 150 euro
Met medewerking van : Nathalie Nimmegeers

Ingericht door : VIVES Kortrijk Business School (VIVES KBS)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Heidi Garrein
Tel : 056270555 - Fax :
E-mail : heidi.garrein@vives.be
- URL : www.kortrijkbusinessschool.be