[ VENN. RECHT ]
CBA B2 Hoe kan u via erfovereenkomsten en successieplanning de familiale vrede b
De overdracht van het familiebedrijf is een complex en emotioneel proces waarbij
fiscale, juridische en emotionele motieven elkaar doorkruisen.

In de praktijk blijkt dat onder meer volgende situaties zich regelmatig voordoen
en deze voor wrevel kunnen zorgen:
• De bedrijfsleider-overlater wenst nog een bepaalde vorm van zeggenschap
te behouden.
• Het is niet opportuun om alle kinderen in het familiebedrijf te betrekken,
maar de bedrijfsleider-overlater wenst wel al zijn/haar kinderen gelijk te
behandelen.
• Het familiebedrijf is, na de schenking aan één van de kinderen, uitgegroeid
tot een groter en waardevoller bedrijf, waardoor men zich moreel verplicht voelt
om dit op de een of andere manier te compenseren ten aanzien van de andere
kinderen.
• …

Het oude erfrecht stond een dergelijke familiale regeling in bepaalde situaties in
de weg. Sinds de hervorming van het erfrecht gelden echter nieuwe regels.

Tijdens deze sessie gaan we dieper in op de mogelijkheden die het nieuwe
erfrecht biedt en overloopt Olivier De Keukelaere onder meer volgende
aandachtspunten en vragen:
• Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van familiale onvrede rond het
familiebedrijf en hoe kan u familiale onvrede voorkomen?
• Hoe kan u opnieuw vrede rond het familiebedrijf brengen?
• Wat is een erfovereenkomst en hoe kan een erfovereenkomst de familiale
vrede bevestigen? Hoe brengen we de familie tot het afsluiten van een
erfovereenkomst?
• Wat zijn de de voornaamste aandachtspunten bij het opmaken van een
erfovereenkomst?
• Wat is de rol van de adviseur in dit proces?

65 euro


Op 04/12/2020 te Kortrijk
Doorniksesteenweg 145
Aanvang 09:00 - Duurtijd 6h - Prijs : 65 euro per sessie
Met medewerking van : Olivier De Keukelaere

Ingericht door : VIVES Kortrijk Business School (VIVES KBS)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Heidi Garrein
Tel : 056270555 - Fax :
E-mail : heidi.garrein@vives.be
- URL : www.kortrijkbusinessschool.be