[ ANDERE ]
On-demand webinar: aansprakelijkheids-en verzekeringsrecht
Meester Stéphane Vereecken neemt tijdens dit webinar de meest recente
arresten van het hof van cassatie, grondwettelijk hof en hof van justitie onder de
loep. Hierbij behandelt hij zowel het aansprakelijkheidsrecht als aspecten van
contractenrecht, met een link naar de verzekeringen.
Er zal een bijzondere focus gelegd worden op art 29bis, 29ter en 19bis11§2
WAM.
Zoals steeds probeert mr. Vereecken aan de hand van voorbeelden zoveel als
mogelijk aan te sluiten op de praktijk.
Hij licht ook het juridisch kader rond licht elektrische voertuigen (steps en co,
ebike,...) even voor u toe, dit gelet op de bijzondere actualiteitswaarde.


Op 15/05/2021 te On-Demand Webinar
Bij u thuis of op kantoor
Aanvang 12:00 - Duurtijd 2h - Prijs : 96 euro excl BTW
Met medewerking van : Stéphane Vereecken, Charlier advocaten

Ingericht door : Utopix (UTOPIX)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Melanie Van Acker
Tel : 056/960361 - Fax : 056/960362
E-mail : melanie@utopix.be
- URL : http://www.utopix.be