[ FISCAAL RECHT ]
CBA S5 Zorgvolmacht en planningstechnieken voor juridisch onbekwamen - 20-21
Wanneer iemand onbekwaam wordt, dan kan hij of zij niet meer handelen in het
rechtsverkeer.
Vroeger was de enige mogelijkheid dan om, via een procedure voor de
Vrederechter, een voorlopig bewindvoerder (die vaak een externe/advocaat was)
te laten aanstellen. Deze kon dan de rechtshandelingen in naam en voor rekening
van de onbekwame en onder controle van de Vrederechter stellen.

Sedert enkele jaren bestaat nu ook de mogelijkheid om buiten de gerechtelijke
weg een zorgvolmacht te laten verlijden. Dit moet gebeuren op het ogenblik dat
de persoon in kwestie nog bekwaam is. Zo kiest deze één of meer personen om
handelingen met betrekking tot zijn goederen en zijn persoon te stellen, wanneer
hij onbekwaam zou worden.

In deze presentatie staat Ann Voet stil bij alle mogelijkheden en bepalingen van
de zorgvolmacht. Ze licht toe welke struikelblokken kunnen vermeden worden aan
de hand van concrete voorbeelden. Daarnaast bespreekt ze een aantal
burgerrechtelijke en fiscaalrechtelijke planningstechnieken voor onbekwamen in
het algemeen.Op 05/12/2020 te Kortrijk
Doorniksesteenweg 145
Aanvang 09:00 - Duurtijd 3h - Prijs : 70 euro per sessie
Met medewerking van : Ann Voet

Ingericht door : VIVES Kortrijk Business School (VIVES KBS)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Heidi Garrein
Tel : 056270555 - Fax :
E-mail : heidi.garrein@vives.be
- URL : www.kortrijkbusinessschool.be