[ ANDERE ]
CBFV S6 Beleggen 2021: vooruitblik en nabeschouwing - 20-21
De bancaire omgeving is onderhevig aan de schommelingen op de financiële
markten en het algemeen economisch klimaat. 2020 was een jaar vol grote
onzekerheden, ook op de financiële markten. Covid-19 heeft overal haar sporen
nagelaten. Inzicht en duidelijkheid in deze topic is dus aangewezen.

Zoals elk jaar lichten we de conjunctuur-, beurs- en renteontwikkelingen toe van
het voorbije jaar en wat voor 2021 in het verschiet ligt.

Welke beursinstrumenten zullen aangewezen zijn bij de nieuwe verwachtingen?
Welke vooruitzichten kunnen we voorspellen op basis van de macro-economische
indicatoren?
Hoe kan u als bankier en adviseur hierop inspelen met de juiste
beleggingsinstrumenten?


Op 10/12/2020 te Kortrijk
Doorniksesteenweg 145
Aanvang 14:00 - Duurtijd 3h - Prijs : 70 euro per sessie
Met medewerking van : Peter Vanden Houte

Ingericht door : VIVES Kortrijk Business School (VIVES KBS)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Heidi Garrein
Tel : 056270555 - Fax :
E-mail : heidi.garrein@vives.be
- URL : www.kortrijkbusinessschool.be