[ FISCAAL RECHT ]
WEBINAR - Vastgoedfinanciering via de tweede pijler
Bart Chiau omschrijft de uiteenzetting graag als volgt:

“Het geld van een tweede pijler contract is pas beschikbaar bij het wettelijk pensioen, tenzij men een deel van de reserve gebruikt voor de aankoop, nieuwbouw of verbouwing van een onroerend goed in Europa.
Zelfstandigen maken steeds vaker gebruik van hun aanvullend pensioenspaarcontract om de aankoop van een tweede verblijf te financieren.
We bekijken de verschillende mogelijkheden voor de zelfstandige binnen de tweede pijler (VAPZ, IPT, groepsverzekering, POZ, RIZIV) en gaan na in welke mate deze als vastgoedvehikel kunnen worden aangewend.

Voor de financiering van een tweede verblijf kan men ook een lening aangaan. We vergelijken de bulletlening met een klassieke mensualiteitenlening. Het tweede pijler contract kan ook het ontleende kapitaal van een bulletkrediet reconstitueren.
We onderzoeken tot slot ook de federale vastgoedfiscaliteit die van toepassing blijft op de niet-eigen woning.”

Je hebt de gelegenheid om je vragen voor te leggen aan de spreker vóór of tijdens de uiteenzetting.


Op 10/12/2020 te Heverlee
Webinar
Aanvang 12:00 - Duurtijd 2h - Prijs : EUR 70,00
Met medewerking van : Bart Chiau

Ingericht door : UC Leuven-Limburg (vroeger KHLeuven) (KHL-ECHO)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Reinilde Van Wonterghem
Tel : 016 375 880 - Fax :
E-mail : navormingen@ucll.be
- URL : www.fiscaleclub.be