[ SOCIAAL RECHT ]
On-demand webinar:Detachering :Arbeidsrechtelijke aandachtspunten en ontwerp wij
Vele bedrijven zijn begonnen met de heropstart van hun activiteiten. Reeds op 30
maart 2020 heeft de Europese Commissie opgeroepen om ook in coronacrisis de
grenzen voor gedetacheerde werknemers binnen de EU open te houden indien de
werkzaamheden in de betrokken sector in de ontvangende lidstaat nog
toegestaan zijn. Daarnaast moet de herziene Detacheringsrichtlijn tegen 30 juli
2020 in Belgisch recht worden omgezet. Hiertoe werd op 22 april een
wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de detachering van
werknemers ingediend. Het wetsontwerp wijzigt de Detacheringswet van 5 maart
2002, de Wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid
en het ter beschikkingstellen van werknemers ten behoeve van gebruikers en het
sociaal strafwetboek met als voorziene datum van inwerkingtreding 30 juli 2020.

In dit webinar kan uw toetsten of uw beleid rond detachering nog voldoet aan de
laatste evoluties terzake.

Programma:

Welk arbeidsrecht is van toepassing bij een detachering ?

Aandachtspunten bij contractuele set-up en het risico op verboden
terbeschikkingstelling van personeel

Welke Belgische minimum loon-en arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing en
wat verandert er ingevolge de herziene Detacheringsrichtlijn ?

Waarmee rekening houden indien werknemers vanuit België naar het buitenland
worden gedetacheerd ?”


Op 15/05/2021 te Bij U Thuis Of Op Kantoor
on-demand webinar
Aanvang 12:00 - Duurtijd 1h - Prijs : 67,5euro excl BTW
Met medewerking van : Sophie Maes, Claeys & Engels

Ingericht door : Utopix (UTOPIX)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Melanie Van Acker
Tel : 056/960361 - Fax : 056/960362
E-mail : melanie@utopix.be
- URL : http://www.utopix.be/nl/webinars