[ FISCAAL RECHT ]
Onroerend goed in de vennootschap: wat is nog mogelijk
Om greep te krijgen op deze meer complexe problematiek van het onroerend goed
kan een doorgedreven analyse vanuit verschillende invalshoeken duidelijkheid
scheppen. We verzorgen dit met specialisten elk vanuit de eigen inzichten in de
diepte en gaan de confrontatie aan met u als practitioner om klaarheid te
scheppen in de behandeling van dit onderwerp.

Dit debat wordt niet alleen gedragen door onze vertrouwde docenten, de heer Filip
Vandenberghe en Frank Vanbiervliet maar ook door een extra gastdocent de heer
Luc Heylens. De heer Heylens neemt het BTW-luik op zich en de heer Filip
Vandenberghe legt het standpunt van de administratie uit, terwijl de heer Frank
Vanbiervliet het juridische aspect benadert. Op die manier wordt het onderwerp
360° belicht.

Programma
Onroerend goed in de vennootschap: wat is nog mogelijk?

Het verwerven van onroerend goed via de vennootschap blijft een heikel punt. We
bieden een antwoord op de volgende vragen:

Wanneer is het nog aangewezen om een onroerend goed in de vennootschap
onder te brengen?
Is het nog aangewezen voor de eigen woning?
Wat met beroepsmatig gebruikte onroerende goederen of zuivere beleggingen in
onroerend goed?
Wat is het standpunt van de hoven van beroep? Waarom verwerpen zij dergelijke
kosten inzake vruchtgebruik of andere zakelijke rechten omdat ze niet kaderen in
de beroepsactiviteit van de vennootschap? Nochtans heeft Cassatie beslist dat de
kost niet inherent moet zijn aan de activiteit van de vennootschap.
In welke mate biedt de bezoldigingstheorie nog een verantwoording?
Is de meerwaardetheorie een alternatief bij volle eigendom in de vennootschap?
Wanneer biedt het criterium van een economisch rendabele belegging, met op
termijn winstperspectief binnen de vennootschap, een mogelijke uitweg?
Welke kosten zijn aftrekbaar bij verbouwing en wat met herstelkosten?


Op 14/12/2020 te Brugge
SBM Brugge
Spoorwegstraat 14
8200 Brugge

Aanvang 18:30 - Duurtijd 3h - Prijs : varieert van EUR 180 tot EUR 255 per sessie van 3 uur
Met medewerking van : Filip Vandenberghe
Frank Vanbiervliet
Luc Heylens

Ingericht door : SBM - Skills voor Bedrijf en Medewerkers (SBM)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Greet Polfliet
Tel : 078/353 653 - Fax :
E-mail : greet.polfliet@sbm.be
- URL : http://www.sbm.be/