[ ANDERE ]
webinar: faillissement 2020: standpunt vanuit de onderneming
De wet van 11 augustus 2017 voegde een Boek XX “Insolventie van
ondernemingen” in het Wetboek van economisch recht (WER) in. Onder meer de
Faillissementswet van ’97 werd hiermee vervangen en op meerdere punten
gewijzigd. Op 1 april 2017 werd het Centraal Register Solvabiliteit (RegSol)
geopend. Via dit digitale platform kunnen schuldeisers, gemachtigden en
belanghebbenden openstaande insolventiedossiers, beheerd door de
ondernemingsrechtbanken, opstarten, raadplegen of opvolgen.

Mr. Rik Crivits heeft jarenlange ervaring als faillissementscurator, mr. Jens Vrebos
adviseert sedert 2008 ondernemingen in moeilijkheden.

In dit eerste webinar in een cyclus van 4 wordt het faillissement belicht van het
standpunt van de schuldenaar. Het webinar is gericht op advocaten,
cijferberoepers, … en eenieder die een cliënt met een (nakend)
liquiditeitsprobleem adviseert. Vanuit hun ruime praktijkervaring bespreken mr. Rik
Crivits, mr. Jens Vrebos en mevrouw Meryl Bauwens de faillissementsprocedure en
de gevolgen ervan voor de debiteur.

Vooreerst wordt nagegaan welke ondernemingen ressorteren onder het
toepassingsgebied van Boek XX WER en dus in aanmerking komen voor
faillietverklaring. Ook worden eventuele alternatieven voor en mogelijke voordelen
van een faillissementsprocedure onderzocht. Aan de hand van voorbeelden worden
zeer concrete aandachtspunten belicht die voorafgaandelijk aan het neerleggen
van de boeken best in kaart worden gebracht. Een bijzonder onderdeel van het
webinar leidt de deelnemer door de eerste stappen in het Elektronisch Register
Solvabiliteit, waarlangs thans de aangifte van faillissement gebeurt. Tot slot
worden de onmiddellijke gevolgen van de faillietverklaring besproken.Op 01/07/2021 te Bij U Thuis Of Op Kantoor
On-demand webinar
Aanvang 12:00 - Duurtijd 2h - Prijs : 96 euro excl BTW
Met medewerking van : mr Rik Crivits, mr Jens Vrebos en mevr Meryl Bauwens
Crivits & Persyn

Ingericht door : Utopix (UTOPIX)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Melanie Van Acker
Tel : 056/960361 - Fax : 056/960362
E-mail : melanie@utopix.be
- URL : http://www.utopix.be/nl/webinars