[ ANDERE ]
webinar:Tussenkomst van een deskundige in gerechtelijke zaken
Bij een procedure van gerechtelijke reorganisatie wordt er meestal een collectief
akkoord (nog steeds ook wel een “WCO 2” genoemd) nagestreefd. Uit de
gepubliceerde rechtspraak blijkt dat de procedure niet zo eenvoudig is: soms
slaagt men er al niet in om de procedure te laten openen en in andere gevallen
struikelt men onderweg of zelfs nog net voor de eindstreep, omdat juridisch-
technische discussies tot gevolg hebben dat het reorganisatieplan niet
gehomologeerd wordt, met alle gevolgen vandien. Tijdens dit seminarie wordt er
in detail ingegaan op alle facetten van het collectief akkoord, waarbij stap voor
stap uitgelegd wordt hoe u het einddoel bereikt.

De docent is Dominique De Marez, advocaat aan de balie van West-Vlaanderen
(Kortrijk, Eubelius) en gastdocent aan de KU Leuven, campus Brussel. Dominique
treedt vaak op als advocaat in procedures die te maken hebben met het
insolventie- of vennootschapsrecht en geeft regelmatig seminaries over
onderwerpen die daarmee verband houden. In 2018 schreef hij samen met
Charlotte Stragier een boek over het nieuwe insolventierecht (Boek XX. Een
commentaar bij het nieuwe insolventierecht, Brugge, die Keure, 2018, 402 p.).


Op 02/07/2021 te Bij U Thuis Of Op Kantoor
On-demand webinar
Aanvang 12:00 - Duurtijd 3,5h - Prijs : 119 euro excl BTW
Met medewerking van : Raadsheer Pierre Thiriar, hof van beroep te Antwerpen

Ingericht door : Utopix (UTOPIX)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Melanie Van Acker
Tel : 056/960361 - Fax : 056/960362
E-mail : melanie@utopix.be
- URL : http://www.utopix.be/nl/webinars