[ ANDERE ]
on-demand webinar: Basics nieuw goederenrecht (klassikaal & livestream)

De Wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk
Wetboek werd op 17 maart 2020 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Deze
wet zal (bijna) integraal in werking treden 18 maanden na de maand van
publicatie in het Belgisch Staatsblad, dus op 1 september 2021.

Een van de grote verdiensten van de hervorming bestaat erin om de basisregels
en -principes van het goederenrecht uitdrukkelijk te bevestigen. De wetgeving met
betrekking tot eigendom, mede-eigendom, erfpacht, opstal, vruchtgebruik,
erfdienstbaarheden en hypothecaire publiciteit wordt voortaan in een boek (Boek
3) geregeld en niet langer in afzonderlijke, soms verouderde wetten. Tegelijkertijd
is er ook heel wat ruimte voor vernieuwing. Opvallend is onder meer het feit dat er
een afzonderlijke titel wordt ingevoerd over burenrelaties, waarin de bepalingen
over burenhinder, de gemene afsluiting en de erfdienstbaarheden samen worden
behandeld. Maar ook op het vlak van erfpacht, opstal en vruchtgebruik vallen er
heel wat opmerkelijke innovaties te noteren.

In deze opleiding van 3u worden de hoofdlijnen van het nieuwe goederenrecht op
een overzichtelijke manier toegelicht en besproken. In deze korte tijdspanne krijgt
u een samenvatting van de voornaamste wijzigingen, zodat u snel en volledig
wordt klaargestoomd voor de praktijk.

In het bijzonder zullen tijdens dit seminarie de volgende essentiëletopicsaan bod
komen:

Erfpacht in het nieuwe goederenrecht
Opstalrecht in het nieuwe goederenrecht
Vruchtgebruik in het nieuwe goederenrecht
Burenrelaties in het nieuwe goederenrecht


Op 07/07/2021 te Ondemand Webinar
Bij u thuis of op kantoor
Aanvang 12:00 - Duurtijd 3h - Prijs : 119 euro excl BTW
Met medewerking van : Charlotte Willemot, assistente UGent

Ingericht door : Utopix (UTOPIX)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Melanie Van Acker
Tel : 056/960361 - Fax : 056/960362
E-mail : melanie@utopix.be
- URL : http://www.utopix.be/nl/webinars