[ FISCAAL RECHT ]
CBFV S8 webinar Vastgoedfinanciering via de tweede pensioenpijler - 20-21
De afbrokkeling van de klassieke fiscale tegemoetkomingen voor het woonkrediet
en daarnaast ook de fiscale ontrading van vastgoedverwerving met privatieve
bestemming via de vennootschap, wakkeren de zoektocht aan naar alternatieve
financieringstechnieken voor vastgoedprojecten.

Zo heeft de ‘vastgoeddimensie’ van de tweede pensioenpijler (groepsverzekering,
IPT-verzekering, VAPZ) extra wind in de zeilen gekregen. Door de opname van
een voorschot en/of door het pensioenkapitaal te laten dienen om een
aflossingsvrije lening terug te betalen kan het pensioenplan al tijdens de actieve
loopbaan van de aangeslotene aangesproken worden om er in een
fiscaalvriendelijke omgeving vastgoedprojecten mee te financieren.


Op 11/02/2021 te Webinar
online sessie
Aanvang 14:00 - Duurtijd 3h - Prijs : 70 euro per sessie
Met medewerking van : Paul Van Eesbeeck

Ingericht door : VIVES Kortrijk Business School (VIVES KBS)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Heidi Garrein
Tel : 056270555 - Fax :
E-mail : heidi.garrein@vives.be
- URL : www.kortrijkbusinessschool.be