[ FISCAAL RECHT ]
De fiscale actualiteit in de praktijk - Ieper (6)
De wereld wijzigt snel, ook de fiscaliteit ondergaat onmiddellijk de gevolgen van
politieke beslissingen en gewijzigde economische situaties. Daardoor moet de
fiscale actualiteit nog korter worden opgevolgd. Wat vandaag nog een zekerheid is,
is morgen verdwenen. Probeer dan maar om het juiste advies te geven aan uw
klant. Precies daar bent u als boekhouder of als financieel verantwoordelijke naar
op zoek en dit is precies ook de ambitie van deze formule. Een dynamisch invulling
geven van hetgeen u boeit en wat voor uw praktijk en de medewerkers een
meerwaarde betekent.

Omschrijving
Om daarop beter in te spelen, schakelen we binnen SBM een versnelling hoger.
Vanuit verschillende invalshoeken gaan we de deelnemers confronteren met
tegelijkertijd de wetgeving, de circulaires, de omzendbrieven, de parlementaire
vragen, de rulings maar ook met een bespreking van de belangrijkste fiscale
artikels die zijn verschenen. De relevante wijzigingen worden gestructureerd en
overzichtelijk voorgesteld. Op die manier bekomt u een nog vollediger beeld van
hetgeen op fiscaal gebied leeft. De docent volgt samen met u, deze actualiteit en
zal door middel van een allround aanpak per sessie de wijzigingen zo
aanschouwelijk en praktisch mogelijk vertalen naar de praktijk van elke dag.
Programma
Fiscale actualiteit met telkens 360 graden benadering: wetgeving, circulaires,
rulings, parlementaire vragen, interessante fiscale artikels, enz.

Het gaat om 6 sessies actua op jaarbasis van telkens 3 uur op 6 verschillende
campussen:

te volgen in Brugge, Kortrijk, Roeselare, Oostende, Gent en Ieper
centrale, polyvalente invalshoek zodat de actualiteit nog korter kan gevolgd
worden
aanwezigheid van een coördinator die het aanspreekpunt is en helpt vorm te
geven aan de sessies op basis van nauw contact met de deelnemers


Op 06/05/2021 te Ieper
SBM Ieper
Grachtstraat 13
8900 Ieper

Aanvang 18:30 - Duurtijd 3h - Prijs : varieert van EUR 180 tot EUR 255 per sessie van 3 uur
Met medewerking van : Filip Vandenberghe
Frank Maertens

Ingericht door : SBM - Skills voor Bedrijf en Medewerkers (SBM)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Greet Polfliet
Tel : 078/353 653 - Fax :
E-mail : greet.polfliet@sbm.be
- URL : http://www.sbm.be/