[ ANDERE ]
Bemiddeling in elke fase van de samenwerking
Bemiddeling in elke fase van de samenwerking
Relevant én interessant voor accountants & boekhouders
Waar mensen samenwerken ontstaan vroeg of laat meningsverschillen, spanningen en conflicten. Als ze niet tijdig en correct worden aangepakt, is de kost enorm. Het financieel én menselijk leed is soms niet meer te overzien. Niet zelden komt de samenwerking dermate onder druk dat het voortbestaan van de organisatie in het gedrang komt. En zodra de stap naar een juridische procedure wordt gezet, is het hek vaak helemaal van de dam.
Wist u dat heel wat miserie bespaard wordt als ondernemers, managers en leidinggevenden de weg naar bemiddeling (beter) zouden kennen? Niet enkel als er al problemen zijn maar zéker ook daarvoor. Voorkomen is altijd beter dan genezen.
Dominique Renders is een ervaren, erkend bemiddelaar en deelt tijdens deze workshop gul haar visie op en inzichten in conflicthantering in organisatiecontext. Zij duidt de diverse toepassingsmogelijkheden van de methodiek. Met concrete tips en tricks versterkt zij u in uw rol als adviseur, vertrouwenspersoon en eerste aanspreekpunt wanneer uw cliënteel bij u te rade komt.
Dominique Renders:
Bezielster van De Hefboom (www.dehefboom.be)
Erkend Bemiddelaar in sociale, burger- en handelszaken
Expert in communicatie- en conflictsystemen


Op 22/06/2021 te Hasselt
LIANTIS
Maastrichtersteenweg 254
3500 HASSELT

Aanvang 19:00 - Duurtijd 3h - Prijs : leden: gratis - stagiair leden: 25 EUR - niet-leden 100EUR
Met medewerking van : Dominique RENDERS

Ingericht door : KONINKLIJKE VERENIGING VAN ACCOUNTANTS EN BOEKHOUDERS VAN BELGIE (KVABB)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot VAN DEN BOSSCHE Ludo
Tel : 0900/10 465 - Fax : 09/231 21 20
E-mail : info@kvabb.org
- URL : http://www.kvabb.be