[ ANDERE ]
Bootcamp Balanslezen
Een goed begrip van de financiŽle gezondheid van een onderneming is ook voor
niet-boekhoudkundige beroepen vaak belangrijk. Onder meer voor juristen,
fiscalisten en vastgoedmakelaars vormt het een onbetwistbare meerwaarde om
hun eigen expertise te combineren met een trefzeker inzicht in de financiŽle
toestand van een onderneming.

In deze snelcursus leert u hoe u de financiŽle gezondheid van een onderneming
kan aflezen uit de balans en de resultatenrekening, en u verwerft inzicht in de
betekenis van de courant gehanteerde financiŽle terminologie en acroniemen.

De opleiding wordt opgevat als een bootcamp : er is geen specifieke
boekhoudkundige voorkennis vereist, en op ťťn dag worden u de kerninzichten
bijgebracht en toegelicht met praktische voorbeelden en oefeningen.

De bootcamp bestaat uit twee delen:

In het eerste deel leert u stap voor stap de basisprincipes van de balans en de
resultatenrekening te begrijpen. De boekhoudkundige methodiek en theoretische
concepten worden met praktijkvoorbeelden en praktische oefeningen concreet
gemaakt. Vervolgens wordt uitgebreid aandacht besteed aan de courant
gehanteerde financiŽle acroniemen en terminologie.
In het tweede deel wordt aangetoond welke balansgegevens concrete
indicatoren vormen voor het falings- en wanbetalingsrisico, en welke ratioís
relevant zijn om het risicoprofiel van een onderneming te vatten. U leert om een
balans te lezen, en zich een oordeel te vormen over het financiŽle risicoprofiel en
de gezondheid van een onderneming.

Na deze opleiding bent u gewapend om deel te nemen aan discussies met
financiŽle gesprekspartners. U beheerst de financiŽle terminologie, en u bent in
staat om een


Op 22/08/2019 te Antwerpen
te bepalen
Aanvang 08:30 - Duurtijd 8h - Prijs : 450 EUR + BTW
Met medewerking van : Serge Pattyn

Ingericht door : KMO Campus (KMO CAMPUS)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Degraeve Frank
Tel : 0478 21 05 99 - Fax :
E-mail : info@kmocampus.be
- URL : https://kmocampus.be/