[ FISCAAL RECHT ]
FISCALE RECHTSPRAAK
Tijdens dit seminarie zal een selectie van fiscale vonnissen en arresten worden
gemaakt en becommentarieerd.
De nadruk ligt daarbij niet op het academische, maar wel op de praktische
implicaties van deze gerechtelijke uitspraken voor onze dagelijkse (fiscale) praktijk.
Het is immers interessant om te weten in welke materies, en in welke mate, de
rechter ofwel de belastingplichtige ofwel de fiscus in het gelijkstelt, in de mate daarin
een vaste lijn kan worden getrokken, want ook de rechtspraak evolueert
klaarblijkelijk gestaag.


Op 05/09/2019 te Kasterlee
Den Eyck, Houtum 39
2460 Kasterlee

Aanvang 19:00 - Duurtijd 3h - Prijs : ongeveer EUR70 (afh. van lidmaatschap of niet), en EUR15 voor stagiairs
Met medewerking van : Leo DE BROECK – Advocaat, Prof. Fiscale Hogeschool Brussel en HU Brussel

Ingericht door : KEMPENSE BEROEPSVERENIGING VAN ACCOUNTANTS, BELASTINGCONSULENTEN, BOEKHOUDERS EN BEDRIJFSREVISOREN (KBAB)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Heymans Marina
Tel : 0496/27 24 40 - Fax :
E-mail : info@kbab.be
- URL : https://www.kbab.be