[ FISCAAL RECHT ]
BTW-TOPICS
Volgende items worden besproken:
- btw en onroerende goederen;
- evoluties omtrent langs elektronische weg verrichte diensten en verkopen op
afstand van goederen (e-commerce)
- mogelijke issues bij het opzetten van een btw-eenheid.
Indien de actualiteit van het moment dit vereist zal mogelijk dit als extra topic
onmiddellijk worden toegelicht.


Op 12/09/2019 te Kasterlee
Den Eyck, Houtum 39
2460 Kasterlee

Aanvang 19:00 - Duurtijd 3h - Prijs : ongeveer EUR70 (afh. van lidmaatschap of niet), en EUR15 voor stagiairs
Met medewerking van : Frank BORGER – Partner The VAT House

Ingericht door : KEMPENSE BEROEPSVERENIGING VAN ACCOUNTANTS, BELASTINGCONSULENTEN, BOEKHOUDERS EN BEDRIJFSREVISOREN (KBAB)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Heymans Marina
Tel : 0496/27 24 40 - Fax :
E-mail : info@kbab.be
- URL : https://www.kbab.be