[ VENN. RECHT ]
De vzw 'new look' na de hervorming van het vennootschapsrecht
Een grondige hervorming
In tegenstelling tot de vorige hervorming opteert de wetgever er voor de VZW-wet (en dus ook die van de stichtingen) integraal te integreren in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (boekdelen 9 en10).
Het zal niet een loutere overname zijn van de bestaande VZW Wet, maar een grondige hervorming.
VZW als onderneming
Zo zal de VZW ook een activiteit kunnen voeren en daarbij winst kunnen genereren, die ze evenwel niet mag uitkeren.
Ook een vzw wordt nu als onderneming beschouwd in de zin van boek XX WER, wat (onder meer) tot gevolg heeft dat zij failliet kan verklaard worden. 
Ook de vereffeningsprocedure, de vertegenwoordiging van de vzw veranderen grondig.
We analyseren alle relevante wijzigingen, en kaderen die in de bestaande wetgeving vanuit een praktische invalshoek.
Tevens wordt ook aandacht besteed aan de vzw in het insolventierecht.  
Volgende vragen komen oa. aan bod: 
Wat wordt het onderscheid tussen handelsvennootschappen en vzw’s?
Wat zijn de toegelaten activiteiten van een vzw?  Hoe zit het met bestaande vzw’s?
Wat zijn de wijzigingen inzake de algemene vergadering?
Wat zijn de wijzigingen inzake de werking en de bevoegdheden van het bestuursorgaan en de vertegenwoordiging van de vzw?
Invoering regeling tegenstrijdige belangen in een vzw 
Wijzigingen inzake de organisatie van de algemene vergadering
Hoe ziet de vereffeningsprocedure er uit na de hervorming?
Kan een vzw omgevormd worden tot een handelsvennootschap?
Wanneer treedt de wijziging in werking?
Is er een overgangsperiode?
Erkenning van de vzw als beroepsvereniging.
De erkenning van de vzw als sociale onderneming.
Wat wijzigt er voor de internationale vzw.
De reorganisatie van vzw’s in het nieuwe wetboek.


Op 26/09/2019 te Gent
HUIS VAN DE BOUW
Tramstraat 59
9052 GENT (ZWIJNAARDE)

Aanvang 19:30 - Duurtijd 3h - Prijs : Leden: gratis // stagiair-leden: 25 euro // niet-leden: 100 euro
Met medewerking van : Guy POPPE

Ingericht door : KONINKLIJKE VERENIGING VAN ACCOUNTANTS EN BOEKHOUDERS VAN BELGIE (KVABB)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot VAN DEN BOSSCHE Ludo
Tel : 0900/10 465 - Fax : 09/231 21 20
E-mail : info@kvabb.org
- URL : http://www.kvabb.be