[ ANDERE ]
Auteursrechten: hoe ver kunnen we gaan?
Sinds 2008 kennen de auteursrechten een bijzonder gunstig fiscaal statuut, dat ondanks de diverse verhogingen van de tarieven van de roerende voorheffing tot op heden nog steeds onaangeroerd is gebleven.  
Het begrip auteursrechten is bijzonder ruim, en gaat veel verder dan de artistieke sector. Dit blijkt onder meer uit de vele rulings. Vele zelfstandigen, beroepsbeoefenaars van een vrij beroep  en zelfs bedrijfsleiders stellen dat (een deel) van hun prestaties kunnen vergoed worden met een vergoeding voor overdracht van auteursrechten.
Waar zijn de mogelijkheden? 
De afgelopen jaren aanvaardde de Rulingcommissie zonder enig probleem dat wanneer via een vennootschap wordt gewerkt, een bepaald percentage naar de bedrijfsleider wordt doorgesluisd.
Een circulaire van 6 november 2017 die de aftrekbaarheid in de vennootschap beperkt, komt uiteraard ook aan bod. 
Dit principe werd inmiddels toegepast door de rulingcommissie in de ruling van 29 mei 2018. 
Uit de afgelopen weken gepubliceerde rulings blijkt dat de Rulingcommissie haar standpunt verstrengd heeft, waarbij onder meer gesteld wordt de uitkeringen aan bedrijfsleiders niet meer mag bedragen dan 50% van het resultaat van het boekjaar vóór belasting en dat er een toetsing wordt gedaan aan de minimale bezoldigingsregel van artikel 215 WIB 92 (45.000 euro). Ook, de toetsing aan artikel 344, § 1 WIB kwam meermaals aan bod.


Op 19/09/2019 te Affligem
DE MONTIL NV
Moortelstraat 8
1790 AFFLIGEM (ESSENE)

Aanvang 19:30 - Duurtijd 3h - Prijs : Leden: gratis // stagiair-leden: 25 euro // niet-leden: 100 euro
Met medewerking van : Frank VANBIERVLIET
Mathias VIERSTRAETE

Ingericht door : KONINKLIJKE VERENIGING VAN ACCOUNTANTS EN BOEKHOUDERS VAN BELGIE (KVABB)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot VAN DEN BOSSCHE Ludo
Tel : 0900/10 465 - Fax : 09/231 21 20
E-mail : info@kvabb.org
- URL : http://www.kvabb.be