[ VENN. RECHT ]
Vennootschapsrecht: basisopleiding
Wie een vennootschap succesvol wil leiden, adviseren of controleren, heeft een stevige basiskennis van het vennootschapsrecht nodig. Hij of zij heeft nood aan kennis van en inzicht in de verschillende vennootschapsvormen, de werking van hun organen, welke effecten ze kunnen uitgeven, welke herstructureringen ze kunnen ondergaan, de rol van de commissaris enzovoort.
 
Daarbij komt dat een volledig nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in de steigers staat. Dit nieuwe Wetboek werd inmiddels in het parlement ingediend en de finale goedkeuring wordt al verwacht voor de herfst van 2018.
 
Het nieuwe Wetboek zal een meer dan ingrijpende hervorming en modernisering van het Belgisch vennootschaps- en verenigingsrecht met zich meebrengen. De docenten zullen daarom, elk voor hun deeldomein, ingaan op de belangrijkste wijzigingen.
 
Na het volgen van deze basisopleiding bent u uitstekend gewapend om belangrijke beslissingen te nemen!


Op 15/10/2019 te Elewijt
Elewijt Center , Tervuursesteenweg 564, 1982 Elewijt

Aanvang 9:00:00 - Duurtijd 3,5h - Prijs : 1872
Met medewerking van :
Joris De Wolf, advocaat, Eubelius


Ingericht door : Kluwer Opleidingen NV - Kluwer Formations SA (KLUWER)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Geert Van Cauwenberghe
Tel : 015/45.34.24 - Fax : 015/42.28.31
E-mail : accreditatie@wolterskluwer.com
- URL : http://www.kluweropleidingen.be