[ ANDERE ]
Interne audit in de publieke sector
De opleiding geeft inzicht in het reglementair kader en het raamwerk waarbinnen de interne auditfunctie bij de overheid zich bevindt. De typische auditmethode wordt aan de hand van cases toegelicht.

Op 15/10/2019 te Brussel (neder-Over-Heembeek)
Business Faculty , Sint-Lendriksborre 6, 1120 Brussel (Neder-Over-Heembeek)

Aanvang 9:00:00 - Duurtijd 7,5h - Prijs : 748
Met medewerking van :
Kathleen Meganck, Adviseur Interne Audit, RSZ Rijksdienst voor Sociale Zekerheid


Ingericht door : Kluwer Opleidingen NV - Kluwer Formations SA (KLUWER)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Geert Van Cauwenberghe
Tel : 015/45.34.24 - Fax : 015/42.28.31
E-mail : accreditatie@wolterskluwer.com
- URL : http://www.kluweropleidingen.be