[ ANDERE ]
Bedrijfsintegratie na een fusie of overname
Bedrijfsintegratie na M&A: verhoog uw kans op succesWist u dat meer dan driekwart van de bedrijfsintegraties na een M&A niet succesvol is? Dat betekent: de strategische en financiële doelstellingen worden niet gehaald. Pijnlijk. Want het doel van een fusie of overname is net een waardevermeerdering door krachtenbundeling.Hoe komt het dat het zo vaak misloopt met bedrijfsintegratie? Een M&A is om te beginnen een erg complexe operatie. Financiële en juridische, technologische en menselijke aspecten zorgen voor een ingewikkelde puzzel die al te vaak verkeerd wordt gelegd. Met alle gevolgen van dien. Hoe u dat voorkomt? Door een beroep te doen op de juiste interne of externe expertise.Toch is dat niet de belangrijkste reden voor de mislukking van een fusie of overname. Vaak is er gewoon te weinig aandacht voor de integratie zelf én de strategische redenen van de deal.Daarom focust deze opleiding niet alleen op cruciale integratieaandachtspunten vóór het afsluiten van de deal, maar ook op de samensmelting van bedrijfsculturen. U leert hoe u elke fase van het integratieproces succesvol begeleidt: van inplanning tot uitvoering én opvolging.


Op 18/09/2019 te Berchem (antwerpen)
Bluepoint Antwerpen , Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem (Antwerpen)

Aanvang 9:00:00 - Duurtijd 7h - Prijs : 1471
Met medewerking van :
Kris Bonner, Operationeel, project/programma, strategisch mgt, Gouverno


Ingericht door : Kluwer Opleidingen NV - Kluwer Formations SA (KLUWER)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Geert Van Cauwenberghe
Tel : 015/45.34.24 - Fax : 015/42.28.31
E-mail : accreditatie@wolterskluwer.com
- URL : http://www.kluweropleidingen.be