[ ANDERE ]
Hoe verloningspakket bedrijfsleiders optimaliseren na hervorming VenB?
In het kader van de Zomerakkoord-maatregelen heeft de federale regering grondig gesleuteld aan de minimale bezoldiging van bedrijfsleiders.
Het Zomerakkoord introduceert een verlaagd VenB-tarief tot 25% tegen aanslagjaar 2021. Een kleine vennootschap kan tegen bepaalde voorwaarden zelfs genieten van een verlaagd tarief van 20% op haar eerste schijf van 100.000 euro aan belastbaar resultaat.
Dit gaat echter gepaard met een aantal compenserende maatregelen, zoals o.a. een minimum bezoldigingsvereiste van 45.000 euro voor bedrijfsleiders. Bij het niet-naleven van de nieuwe fiscale spelregels zullen zware sancties opgelegd worden, met enerzijds het verlies van het verlaagd belastingtarief en anderzijds boetes op de te weinig uitgekeerde bezoldiging.
De fiscus viseert vooral ondernemers met een patrimoniumvennootschap of met een exploitatievennootschap in combinatie met een managementvennootschap. Bedrijfsleiders met meerdere vennootschappen die meestal maar uit één vennootschap een bezoldiging opnemen, lopen dus extra in het vizier.
Tijdens dit seminarie bekijkt Roel Van Hemelen de mogelijkheden om een verloningspakket een bedrijfsleider fiscaal te optimaliseren en hoe hij of zij zo voordelig mogelijk aan de minimum bezoldigingseis kan voldoen.
Na deze praktijksessie hebt u een uitgebreide syllabus ter beschikking met een grondige update van alle aanpassingen anno 2018. U ontdekt ook welke alternatieve verloningsinstrumenten voor bedrijfsleiders interessant of te mijden zijn, met telkens aandacht voor de fiscale gevolgen.


Op 10/09/2019 te Leuven
3Hoog Leuven , Mechelsevest 90, 3000 Leuven

Aanvang 14:00:00 - Duurtijd 3h - Prijs : 180
Met medewerking van :
Roel Van Hemelen, Zaakvoerder - IAB Belastingconsulent, Wave Tax Consulting


Ingericht door : Fiscaal Informatief (FI)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Martine Taillieu
Tel : 056/41 35 04 - Fax : 056/42 40 48
E-mail : accreditatie.FI@wolterskluwer.com
- URL : http://www.fiscaalinformatief.be/