[ BOEKHOUD RECHT ]
NOTARIEEL BOEKHOUDEN: INTENSIEVE BASISCURSUS ALGEMEEN BOEKHOUDEN: sessie 3
Module 2: Basiskennis algemeen boekhouden

inleidende begrippen naar inzicht en structuur van het boekhoudplan:
minimum Algemeen rekeningstelsel (K.B. 12 september 1983)
balans en resultatenrekening
journalen/dagboeken
resultaatsverwerking
basisprincipes: kosten/opbrengsten - debet/credit
balanscyclus: beginbalans - boekingen doorheen het jaar - afsluiting
aankopen:
situering in resultatenrekening en onderscheid tussen soorten aankopen
boekhoudkundige verwerking van diensten en diverse goederen, lonen en
investeringen
speciale gevallen bij aftrekbaarheid btw onder andere wagens, restaurantkosten
verkopen:
boeken van facturen en situering in de resultatenrekening
tijdstip van boeking en verschuldigde btw
boekhoudkundige verwerking verkopen, overige bedrijfsopbrengsten, verkoop
vaste activa
waarop en hoeveel btw rekenen: soorten percentages, maatstaf van heffing,
doorgerekende kosten
financiële verrichtingen:
soorten financiële verrichtingen: cheques, rekeninguittreksels, kas
diverse verrichtingen:
diverse verrichtingen tijdens het boekjaar
diverse eindejaarsverrichtingen
btw-aangifte en btw-omzet-vergelijking
relatie aankoop en verkoop met btw-aangifte
kwartaal - of maandaangifte
overlopen boekhoudkundige problemen en meest voorkomende fouten:
het beantwoorden van diverse vragen
praktische oefeningen algemeen boekhouden


Op 29/08/2019 te Vives Campus Kortrijk Handelswetenschappen
Doorniksesteenweg 145
8500 Kortrijk

Aanvang 09:30 - Duurtijd 6,5h - Prijs : 775 euro voor volledige module van 3 sessies
Met medewerking van : Lieve Castryck en Dirk Pype

Ingericht door : Vives Kortrijk Business School (VZW)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Heidi Garrein
Tel : 056270555 - Fax : 056 21 58 02
E-mail : info@kortrijkbusinessschool.be
- URL : http://www.kortrijkbusinessschool.be