[ BOEKHOUD RECHT ]
ActuariŽle techniken voor niet-actuarissen
ACTUARIňLE TECHNIEKEN
TOEGEPAST OP
LEVENSVERZEKERINGEN EN
KAPITALISATIE
Wat is de rol van de actuaris in de onderneming?
Wat zijn de fundamentele begrippen van het leven actuariaat?
ؠؠHoe de intrest berekenen?
ؠؠ Sterftekansen Ė sterftetabellen
ؠؠHoe de actuele waarden rekenen houdend met de
overlevingskansen?
ؠؠHoe de levensverzekeringspremies berekenen?
ē Zuivere/commerciŽle/inventarispremie
ē Fractionering
ؠؠDe toeslagen van de levensverzekeringscontracten
ؠؠDe berekening van de wiskundige voorzieningen
Hoe de actuariŽle technieken voor verzekeringen in geval van overlijden
toepassen?
ؠؠ Levenslange verzekeringen
ؠؠ Tijdelijke verzekeringen
ؠؠ Schuldsaldo verzekeringen
Hoe de actuariŽle technieken toepassen voor verzekeringen van de oude generatie in geval van leven al dan niet met overlijden?
ؠؠGemengde verzekeringen
ؠؠUitgestelde kapitalen met of zonder
tegenverzekering
ؠؠ Lijfrente
Hoe de actuariŽle technieken op levensverzekeringen van de nieuwe
generatie met prestaties bij leven enoverlijden toepassen?
ؠؠUniversal Life-verzekeringen
ؠؠUnit linked-levensverzekeringen
Illustraties van
levensverzekeringscontracten met
becijferde voorbeelden
ؠؠ Berekening van de technische voorzieningen
ؠؠ Berekening van de solvabiliteitsmarge
ANALYSE VAN DE
RENDABILITEIT VAN EEN
LEVENSVERZEKERINGSCONTRACT
De balans en de resultatenrekening
Hoe wordt de rendabiliteit gemeten?
Hoe het resultaat samenstellen?
ؠؠ Resultaat op sterfte
ؠؠ Financieel resultaat
ؠؠ Resultaat op kosten
Profit testing: hoe de rendabiliteitsstudie uitvoeren?
Sensitiviteitsanalyse: wat zijn de bepaalde parameters die op de rendabiliteit van een product een invloed hebben?
Simulatie op basis van case studies: invloed van de veranderingen van de parameters op de rendabilitei


Op 25/09/2019 te Bruxelles
Rue de la Science 41
1040 Bruxelles

Aanvang 08:45 - Duurtijd 7h - Prijs :
Met medewerking van : Wim KINNET, gedelegeerd Bestuurder BALOISE INSURANCE

Ingericht door : INTERNATIONAL FACULTY FOR EXECUTIVES BENELUX (IFE BENELUX)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Federica Battistelli
Tel : 02 533 10 15 - Fax :
E-mail : fbattistelli@abilways.com
- URL : http://www.ifebenelux.com