[ BOEKHOUD RECHT ]
ActuariŽle techniken voor niet-actuarissen
DE VERSCHILLENDE
PENSIOENSTELSELS EN HUN
KARAKTERISTIEKEN
Wat zijn de actuariŽle basistechniekenvoor pensioenen?
ؠؠ Actuele waardeberekeningen
ؠؠ Intrestberekeningen en financiŽle annuÔteiten
ؠؠ Sterftetabellen en berekening van premies voor levensverzekering
ؠؠ Herleide waarden en reserveberekeningen
ؠؠ Het principe van de jaarberekening
ؠؠ Oefeningen in excel
Wat moet u weten over de uitdagingen en kerngegevens over pensioenen in BelgiŽ vandaag?
ؠؠ Het engagement op lange termijn
ؠؠ Repartitie en kapitalisatie versus 3 pijlers en het belang van generaties
ؠؠ Korte beschrijving van de Belgische wettelijke pensioenen (1e pijler)
ؠؠ Demografische evolutie en levensverwachting
ؠؠ De meerkost van de vergrijzing en politieke oriŽntaties
ؠؠ Sociale en financiŽle houdbaarheid
De aanvullende pensioenen (2e pijler)
ؠؠ Verantwoording van de tweede pijler
ē vanuit de financieringsbehoeften
ē vanuit fiscaal oogpunt
ؠؠ De verschillende soorten pensioensystemen en financiering
ē Op verschillende niveaus met
ē Verschillende soorten collectieve toezeggingen (vaste
prestatie / vaste bijdrage / cash-balance) in de schoot van
ē Verschillende soorten pensioeninstellingen
ē Multi-inrichterspensioenstelsels
ؠؠ Reglementair kader en business context
ē Gelijkschakeling arbeiders en bedienden
ē Gevoerde debatten en lopende werken: het
pensioenlandschap voor morgen in BelgiŽ
ACTUARIňLE REKENTECHNIEK VOOR PENSIOENEN
Concepten en rekenwijze van financiering
ؠؠ Technisch prudentiŽle visie in opstap naar financiering
ؠؠ Korte en lange termijnverplichtingen
ؠؠ Financieringsplan en financieringsmethoden
ؠؠ Soorten financieringsmethoden
ؠؠ ActuariŽle assumpties
ؠؠ ActuariŽle berekeningen voor boekhoudkundige
waardering en rapportering van de inrichter:


Op 17/10/2019 te Bruxelles
Rue de la Science 41
1040 Bruxelles

Aanvang 08:45 - Duurtijd 7h - Prijs :
Met medewerking van : Ferdy VAN DER BORGHT Senior Executive Actuary - EVERAERT ACTUARIES

Ingericht door : INTERNATIONAL FACULTY FOR EXECUTIVES BENELUX (IFE BENELUX)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Federica Battistelli
Tel : 02 533 10 15 - Fax :
E-mail : fbattistelli@abilways.com
- URL : http://www.ifebenelux.com