[ BOEKHOUD RECHT ]
Let's talk accountancy - (RESERVE AUX MEMBRES)
Doel:
Voor slimme ondernemers is het aan te raden dat ze naast marketing en verkoop,
hun kennis over andere cruciale zaken zoals boekhouden, belastingen en financiën
bijwerken. Het is van belang een goede gesprekspartner te zijn voor je
boekhouder, accountant of fiscalist. Er zijn nogal wat specifieke termen die
verduidelijking nodig hebben. Volgende termen en begrippen worden in een
begrijpbare taal toegelicht.

Omschrijving:
So, let’s talk accountancy about:: * proef- en saldibalans, eindbalans,
jaarrekening * balans, resultatenrekening, toelichting, sociale balans * Actief
versus Passief * Vaste versus Vlottende activa * Immaterieel, Materieel,
Financieel * Eigen Vermogen versus Vreemd Vermogen/schulden *
Bedrijfsresultaten, Financiële resultaten, Niet-recurrente resultaten * Exact
online, Expert/M, Octopus * Yuki, Silverfin * jaarverslag/verslag van de
bestuurders, verslag van de commissaris * inbreng in natura (quasi-inbreng) *
bedrijfsrevisor/commissaris * Boekhouder/accountant/fiscalist * BIBF, IAB, IBR
* V.O.F., Comm.V., CVOA,… * Management vennootschap, werk vennootschap,
holding * oprichter, aandeelhouder, bestuurder/zaakvoerder * Management fee,
tantième * directe versus indirecte belastingen * Alarmbelprocedure,
bestuurdersaansprakelijkheid, ...


Op 23/09/2019 te Schoten
Brechtsebaan 30
2900 Schoten

Aanvang 15:00 - Duurtijd 2h - Prijs : 199 EUR excl BTW, incl catering
Met medewerking van : Eddy ROEGIERS

Ingericht door : KMO Team Opleidingen BVBA (KMO TEAM OPLEIDINGEN)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Wendy Remacle
Tel : 03 369 97 92 - Fax :
E-mail : opleidingen@kmoteam.com
- URL : www.kmoteam.com