[ VENN. RECHT ]
De omvorming van BVBA’s en CVBA’s naar BV: noodzakelijke statutaire keuzes en aa
Met het nieuwe WVV zullen naar schatting 325.000 BVBA’s en 30.000 CVBA’s
verplicht worden om zich om te vormen naar een “moderne en flexibele” BV.
Maar wat heet “modern en flexibel”, en welke nieuwe mogelijkheden biedt het
nieuwe BV-recht nu precies op vlak van toetreding, uittreding & uitsluiting,
overdrachtsbeperking, winstverdeling, etc. Welke “default regels” worden in de wet
voorzien, en welke statutaire vrijheid heeft u om hiervan af te wijken? Hoe verloopt
de omvorming naar een BV in de praktijk, en wanneer is het aangewezen om te
kiezen voor de zgn. “Opt-In”?


Op 19/09/2019 te Hasselt
te bepalen
Aanvang 18:00 - Duurtijd 4h - Prijs : 248 EUR + BTW
Met medewerking van : Prof. Dierderik Bruloot (U Gent) - Prof. Kristof Maresceau (U Gent)

Ingericht door : KMO Campus (KMO CAMPUS)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Degraeve Frank
Tel : 0478 21 05 99 - Fax :
E-mail : info@kmocampus.be
- URL : https://kmocampus.be/