[ SOCIAAL RECHT ]
Outplacement: een stand van zaken anno 2019
Het is een vaststaand feit dat oudere werknemers doorgaans minder snel een
andere job vinden. Toch zien we vandaag ook meer en meer dat de zoektocht
naar een job voor mensen jonger dan 45 jaar niet altijd vlot verloopt. Daar
waar het feit van meerdere jaren in dezelfde functie of sector te hebben
gewerkt ongetwijfeld als een troef kan worden uitgespeeld, blijkt dit in de
praktijk ook soms veeleer een rem te zijn, vooral in het kader van
gespecialiseerde functies.

Vanuit die invalshoek heeft de wetgever de afgelopen jaren verschillende
stappen genomen in het ontwikkelsproces van outplacementbegeleiding en
gekozen voor een uitbreiding van het toepassingsgebied, alsook voor het
voorzien van specifieke regels (bijvoorbeeld in het kader van medische
overmacht). Het opleggen van sancties aan de werkgevers bij gebrek aan een
outplacementaanbod behoort sinds de zesde staatshervorming niet meer tot
de bevoegdheid van de federale overheid.

Naar aanleiding van deze talrijke wijzigingen geven de sprekers een overzicht
van de huidige stand van zaken over outplacement. Zij geven uitvoerig
toelichting bij het toepassingsgebied en de procedures. Hierbij wordt ook de
nodige aandacht besteed aan de kostprijs en de eventuele sancties.
Daarnaast zal ook outplacementbegeleiding in het kader van
herstructureringen behandeld worden. Tot slot wordt nog een overzicht
gegeven van vaak voorkomende praktische vragen.

Tijdens het seminarie komen volgende topics aan bod:

Welke vormen van outplacement bestaan er en hoe zijn deze georganiseerd
anno 2019?
Hoe wordt outplacement gezien in het kader van een herstructurering?
Welke wijzigingen zijn recent doorgevoerd en welke zitten nog in de pipeline?
Praktische vragen en aandachtspunten (bv. wat te doen bij een ontslag om
dringende reden?)
Meesters Nele Van Kerrebroeck en Laura Mylemans overlopen tijdens het
seminarie de belangrijkste aandachtspunten voor werkgevers. Nele en Laura
zijn advocaten bij Linklaters en beiden gespecialiseerd


Op 10/09/2019 te Online Seminarie
Online Seminarie
Aanvang 12:00 - Duurtijd 2h - Prijs : EUR145,2 (incl. BTW)
Met medewerking van : Nele VAN KERREBROECK , Linklaters
Laura MYLEMANS, Linklaters

Ingericht door : Lexalert bvba (LEXALERT)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Isabelle Naessens (webinar manager)
Tel : 093305977 - Fax :
E-mail : seminars@lexalert.be
- URL : http://www.lexalert.be/nl/seminar/outplacement-een-stand-van-zaken-anno-2019