[ VENN. RECHT ]
De Maatschap
Ook de maatschap, het controlevehikel bij uitstek voor familievermogens en
overdracht van ondernemingen, ontsnapte niet aan de tsunami van
wetswijzigingen die het insolventie-, ondernemings-, vennootschaps-, erf- en
fiscaal recht ondergingen de laatste jaren. Inmiddels is de storm wat gaan
liggen en kan een voorlopige balans opgemaakt worden van de impact op de
maatschap en zijn bruikbaarheid als vehikel in de successieplanning.

De sprekers overlopen met ons de belangrijkste wijzigingen, komen tot
conclusies én gaan tot slot na of er geen (betere) alternatieven zijn voor de
maatschap.

Tijdens het seminarie komen verder o.a. de volgende topics aan bod:

De invloed van diverse nieuwe regelgeving op de maatschap als instrument
van successieplanning
Het nieuwe wetboek van vennootschappen en het nieuwe ondernemingsrecht:
grondig overzicht en vergelijking tussen oud en nieuw: het bestuur (en zijn
aansprakelijkheid), de algemene vergadering, het vermogen, de schuldeisers,
de gronden tot ontbinding, de voortzettings- en verblijvingsbedingen, …
De discretie van de maatschap: wat is de invloed van de registratie in KBO en
UBO-register?
De nieuwe boekhoudkundige verplichtingen van de maatschap
Het gebruik van de maatschap inzake vermogensplanning anno 2019:
aandachtspunten bij het samenspel van de maatschap en de schenking van
de aandelen
controlebehoud: waar liggen de grenzen?
Vlabel: Standpunten, Rulings en anti-misbruikbepalingen
De maatschap vergeleken met enkele alternatieven:
rechtspersoon (besloten vennootschap)
bewind via schenking
onverdeeldheid van gemeen recht

Uitsmijters:
overgangsrecht en noodzaak aanpassing statuten? - aanbevelingen
de aanpassing van artikel 2003 Burg.W. en het belang voor de Maatschap
(Wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende
justitie)
checklist voor de check-up van bestaande statuten


Op 12/09/2019 te Online Seminarie
Online Seminarie
Aanvang 15:00 - Duurtijd 2h - Prijs : EUR145,2 (incl. BTW)
Met medewerking van : Peter MEEUWSSEN, Sherpa Law
Dirk DE GROOT, Sherpa Law
Fréderic STYNEN, Sherpa Law

Ingericht door : Lexalert bvba (LEXALERT)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Isabelle Naessens (webinar manager)
Tel : 093305977 - Fax :
E-mail : seminars@lexalert.be
- URL : http://www.lexalert.be/nl/seminar/de-maatschap-vele-wijzigingen-en-toch-een-blijver-de-successieplanning-zijn-er-betere-alterna