[ VENN. RECHT ]
De vennootschapsvormen in het nieuwe WVV – Vergelijkende analyse en praktijkgids
Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen verandert alles in het
vennootschapsrecht. Op de meeste studiedagen focust men daarbij op de
flexibiliteit van de BV, maar ook de NV, de CV en de personenvennootschappen
zoals VOF en CommV worden grondig gewijzigd. En bovendien biedt de BV niet
enkel voordelen.
Maar hoe valt de vergelijking uit tussen de verschillende rechtsvormen? Welke
nadelen heeft een BV tegenover een NV ? Wanneer is het nog mogelijk een CV
te gebruiken? Wanneer blijft het aangewezen om voor een VOF of CommV te
kiezen? Wat als men vandaag een CommVA gebruikt (die afgeschaft wordt door
de nieuwe wet): naar welke structuur schakelt men dan best over en hoe gaat dat
?


Op 06/09/2019 te Gent
te bepalen
Aanvang 13:00 - Duurtijd 4h - Prijs : 248 EUR + BTW

Ingericht door : KMO Campus (KMO CAMPUS)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Degraeve Frank
Tel : 0478 21 05 99 - Fax :
E-mail : info@kmocampus.be
- URL : https://kmocampus.be/course/enroll/228