[ VENN. RECHT ]
Het nieuwe WVV: bestuur (statuut, verplichtingen en aansprakelijkheid)
Op 1 mei 2019 is het langverwachte nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in werking getreden.

Na een reeks algemene studiedagen over de hervorming, organiseert Intersentia
samen met drie Vlaamse universiteiten een aantal thematische seminaries waarbij
telkens intensief wordt ingegaan op specifieke aspecten van het nieuwe wetboek.

De sprekers, allen expert in de desbetreffende materie, focussen hierbij in het
bijzonder op de praktische toepassing van de nieuwe bepalingen.

Programma:

15u15 Onthaal deelnemers met koffie/thee

15u30 Inleiding door de voorzitter: het algemene kader van het WVV

15u40 Het statuut van de bestuurder en de bestuursmodellen (komen o.a. aan
bod: de benoeming, het ontslag, de vergoeding, de bestuurder-
rechtspersoon/managementvennootschap, het sociale statuut)

16u30 Nieuwe bestuursplichten op financieel vlak (komen o.a. aan bod: de
algemene verplichting tot opvolgen van de financiële toestand, liquiditeitstest,
wrongful trading, alarmbelprocedure)

17u20 Koffiepauze met broodjes

17u50 De wijzigingen aan de bestuurdersaansprakelijkheid (komen o.a. aan bod:
hoofdelijkheid, disculpatie in geval van schending WVV-statuten, geen
vrijwaringsovereenkomsten, cap voor lichte fout)

18u40 Vragenronde
Op 03/09/2019 te Antwerpen
Congrescentrum Ter Elst
Kattenbroek 1
2650 Edegem

Aanvang 15:15 - Duurtijd 3h - Prijs : EUR199
Met medewerking van : Diederik Bruloot (UGent)
Hans De Wulf (UGent)
Robby Houben (UAntwerpen)
Prof. dr. Kristof Maresceau (UGent)

Ingericht door : Intersentia (INTERSENTIA)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Marlies Boonen
Tel : 03 680 15 50 - Fax : 03 658 71 21
E-mail : m.boonen@intersentia.be
- URL : https://intersentia.be/nl/het-nieuwe-wvv-bestuur-statuut-verplichtingen-en-aansprakelijkheid.html