[ ANDERE ]
De gemeenschappelijke KMO-norm
Het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten en het Instituut van
de Bedrijfsrevisoren hebben meegedeeld dat de minister van Economie de
gemeenschappelijke norm met betrekking tot de contractuele controle van KMO’s
en kleine vzw’s en de gedeelde wettelijke opdrachten uitgevoerd bij KMO’s en
kleine vzw’s (hierna genoemd: “gemeenschappelijke norm”) heeft goedgekeurd
[1] op 26 februari 2019 (publicatie van het Bericht tot goedkeuring in het B.S. van
12 maart 2019). Met de publicatie in het Belgisch Staatsblad is deze norm in
werking getreden.

Deze gemeenschappelijke norm is van toepassing op de contractuele controle- en
beoordelingsopdrachten en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten,
uitgevoerd bij hetgeen door deze norm “kmo’s of kleine vzw’s” wordt genoemd.

Spreker: Albert BAUWENS, accountant en bedrijfsrevsor, mede-auteur van deze
norm
OPGELET: 2e dinsdag van september (ipv. 1e dinsdag)


Op 10/09/2019 te Gits
De Oude Melkerij
Stationstraat 143
8830 Gits

Aanvang 19:00 - Duurtijd 3h - Prijs : EUR 55,00/per sessie voor niet leden
Met medewerking van : Albert Bauwens

Ingericht door : West-Vlaams Interprofessioneel Forum voor FIscale Beroepsbeoefenaars VZW (FISCAAL FORUM)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Coppin Anja
Tel : 050/556070 - Fax : 050/279649
E-mail : info@fiscaalforum.be
- URL : http://www.fiscaalforum.be