[ VENN. RECHT ]
CBA S1:Hoe maakt u het financieel plan op volgens het nieuwe vennootschapsrecht?
Het nieuwe vennootschapsrecht wordt op 1 mei 2019 van kracht en omvat een
aantal verregaande wijzigingen onder andere wat betreft het kapitaalconcept in de
BV.

Het potentieel gebrek aan kapitaal houdt bijvoorbeeld een verstrenging in
aangaande de inhoud van het financieel plan, de mogelijkheid met betrekking tot
de uitkering van vermogen enzovoort.

Tijdens dit seminarie analyseren we wat de nieuwe verplichtingen inhouden:

• Wat omvat het nieuwe artikel 5:4 WVV?
• Wat is de verplichte inhoud van het financiële plan?
• Uitwerking van een aantal praktijksituaties, rekening houdende met:
1. behoefte aan werkkapitaal
2. investeringen
3. raming liquiditeit
• Wat omvatten de nieuwe verplichtingen bij uitkering van vermogen?
• Hoe werken we in kader van het budget: cashflow statement opstellen bij
dividenden en tantièmes?
• Wat is de balanstest en hoe berekenen we deze?
• De liquiditeitstest: hoe kunnen we op basis van de redelijkerwijs te
verwachten ontwikkelingen aantonen dat de vennootschap haar schulden kan
blijven betalen ( art 5:122 WVV)?
• ...

In dit seminarie brengt Patrick Huybrechts u graag duiding.Op 28/09/2019 te Kortrijk
Doorniksesteenweg 145
Aanvang 09:00 - Duurtijd 3h - Prijs : 65 euro per sessie
Met medewerking van : Patrick Huybrechts

Ingericht door : VIVES Kortrijk Business School (VIVES KBS)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Heidi Garrein
Tel : 056270555 - Fax :
E-mail : heidi.garrein@vives.be
- URL : www.kortrijkbusinessschool.be