[ ANDERE ]
Beslag over de grenzen heen
De Europese burgerlijke procedure is op gang gekomen tijdens de Europese Raad
van Tampere in 1999.

Sindsdien is het gestaagd gegroeid om binnen een periode van minder dan 20
jaren een echt arsenaal aan instrumenten te vormen dat de beoefenaar van
juridische beroepen in alle fasen van de procedure ter beschikking wordt gesteld.

Europese verordeningen bestrijken immers alle terreinen van burgerlijke
rechtsvordering, gaande van het doorsturen van gerechtelijke en
buitengerechtelijke stukken tot de opkomst van een autonome Europese
procedure die de conservatoire inbeslagneming van bankrekeningen mogelijk
maakt.

In deze vorming zullen de sprekers de verschillende Europese verordeningen die
momenteel van kracht zijn doornemen:

- nr. 1393/2007 over de overdracht van documenten tussen de EU member
states.
- nr. 805/2004 betreffende de Europese executoriale titel;
- nr. 1896/2007 over het Europees betalingsbevel;
- nr. 861/2007 over de afwikkeling van geringe vorderingen;
- nr. 1215/2012 betreffende de erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke
beslissingen.

In de eerste plaats zullen de sprekers een overzicht geven van elke verordening
en verslag uitbrengen over de Europese jurisprudentie voor elk van hen. Dan is
het een kwestie van laten zien hoe moeilijk het is om de regels toe te passen en
dat specifiek in België en Nederland. Vervolgens zullen we verslag uitbrengen
over de nieuwste ontwikkelingen, waaronder de stand van zaken van de
hervorming van Verordening (EG) nr. 1393/2007 betreffende de overdracht van
documenten en hoe we ons daaraan kunnen aanpassen.

Ten slotte worden instrumenten genoemd om de burgers te helpen, zoals het e-
justitieportaal en de evolutie van Europese projecten zoals FAB³, de
handhavingsatlas en de e-Codex.

Inschrijven kan via www.utopix.be


Op 23/08/2019 te Gent
Nieuwgoed seminariecentrum
Grote Steenwegzuid 8
9052 Zwijnaarde

Aanvang 09:00 - Duurtijd 3h - Prijs : 195 euro excl BTW
Met medewerking van : Gerechtsdeurwaarder Modero Patrick Gielen
Gerechtsdeurwaarder Jona Van Leeuwen (Nederland)

Ingericht door : Utopix (UTOPIX)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Melanie Van Acker
Tel : 056/960361 - Fax : 056/960362
E-mail : melanie@utopix.be
- URL : http://www.utopix.be