[ ANDERE ]
Internationaal privaat recht
CommerciŽle relaties zijn meer en meer grensoverschrijdend. Dit heeft zijn
gevolgen voor de praktijk. De vraag is niet meer of een eventuele procedure in
Brussel of Antwerpen zal worden beslecht, maar in BelgiŽ of in een ander land.

De Europese wetgever heeft een aantal verordeningen in het leven geroepen die
het grensoverschrijdend contracteren en indien nodig proceduren
vergemakkelijken, zoals:

- Verordening nr. 1215/2012 (Brussel I-bis) betreffende de rechterlijke
bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in
burgerlijke en handelszaken
- Verordening nr. 482/2008 (Rome I) inzake het recht dat van toepassing is op
verbintenissen uit overeenkomst
- Verordening nr. 864/2007 (Rome II) betreffende het recht dat van toepassing is
op niet-contractuele verbintenissen

Daarnaast is er ook nog het Wetboek Internationaal Privaatrecht van 2004 en
internationale instrumenten zoals het Verdrag van Den Haag van 30 juni 2005
inzake bedingen van forumkeuze.

In deze opleiding wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de werking van de
Brussel I-bis Verordening inzake de keuze van de bevoegde rechtbank, de
dwingend bevoegde rechtbank of de rechtbank die bevoegdheid is bij gebreke
aan enige keuze van de partijen. Ook de werking van de Rome I en II
Verordeningen inzake toepasselijk recht wordt uitvoerig toegelicht en de impact
van de rechtskeuze die partijen al dan niet hebben gemaakt. De meest recente
rechtspraak wordt aangehaald.

Er zal veel aandacht worden besteed aan praktijkvoorbeelden. Onder meer
volgende in de praktijk vaak voorkomende problemen komen hierbij aan bod:

- vorderingen in gedwongen tussenkomst en vrijwaring en/of gemeenverklaring
- de aanwezigheid van arbitrageclausules
- de al dan niet tegenstelbaarheid of tegenstrijdigheid van bevoegdheidsclausules
in algemene voorwaarden
- de mogelijkheid tot het vorderen van een gerechtsdeskundigenonderzoek in
BelgiŽ ondanks de aanwezigheid van bevoegdheids- of arbitrageclausulesOp 23/08/2019 te Gent
Nieuwgoed seminariecentrum
Grote Steenwegzuid 8
9052 Zwijnaarde

Aanvang 13:30 - Duurtijd 3,5h - Prijs : 195 euro excl BTW
Met medewerking van : Meester Marijn De Ruysscher, Lydian

Ingericht door : Utopix (UTOPIX)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Melanie Van Acker
Tel : 056/960361 - Fax : 056/960362
E-mail : melanie@utopix.be
- URL : http://www.utopix.be