[ FISCAAL RECHT ]
De gerechtelijke reorganisatie 2.0: een frisse start
De Wet Continuďteit Ondernemingen (WCO) en de Faillissementswet kregen een stevige update en werden als nieuw boek XX geďntegreerd in het Wetboek Economisch Recht. Deze wijzigingen traden in werking op 1 mei 2018. Dit seminarie belicht de nieuwe gerechtelijke reorganisatie en dit zowel vanuit het standpunt van de schuldenaar als dat van de schuldeisers. Onder meer de volgende topics komen aan bod:

Toepassingsgebied
Onderneming als nieuw sleutelbegrip

Buitengerechtelijk akkoord
Nieuwe mogelijkheden voor schuldenaar én schuldeiser

Verzoekschrift
Te voegen stukken: quid bijstand cijferberoeper?
Gevolgen van de neerlegging

Vonnis inzake toelating tot de procedure
Hoe ver reikt de beoordelingsbevoegdheid van de rechter?
Gevolgen van de opening van de procedure

Minnelijk akkoord

Collectief akkoord
Hoe gelijk dienen de schuldeisers te worden behandeld?

Overdracht onder gerechtelijk gezag

Actiemogelijkheden van de schuldeisers
Betaling bekomen lopende de procedure
Verzet tegen behandeling voorzien in het reorganisatieplan

Regsol


Op 21/08/2019 te Gent (ook Ander Steden Zoals Antwerpen, Brussel,...)
Hotel Van der Valk
E17 richting Kortrijk

Aanvang 09:00 - Duurtijd 3h - Prijs : 120 tot 220 EUR
Met medewerking van : Simon Deryckere

Ingericht door : LEXDURA (LEXDURA)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Erik-Frederik Van Eeckhaut
Tel : 09/395.13.03 - Fax :
E-mail : secretariaat@lexdura.be
- URL : http://www.lexdura.be