[ FISCAAL RECHT ]
Zwart wordt soms wit: de fiscale regularisatie
De risico’s van zwart geld en grijs geld alsook de oplossingen ervoor zoals de fiscale regularisatie blijven actueel.

Reden hiervoor is niet alleen de ondertussen volop op gang gekomen internationale gegevensuitwisseling, en de steeds grotere zichtbaarheid van vermogens, maar ook de in het verleden ingediende beperkte regularisatieaangiftes en het striktere beleid van Belgische banken bij de repatriëring van buitenlandse vermogens.

In dit seminarie wordt onder meer nader ingegaan op volgende punten:

Wat weet de fiscus?
Wat kan de fiscus controleren?
Wat zijn de strafrechtelijke en fiscale risico’s wanneer u niet regulariseert?
Wat met buitenlandse vermogens waarvoor in het verleden slechts een beperkte aangifte ingediend werd?
Onder welke voorwaarden kan geregulariseerd worden?
Is een minnelijke schikking of een regeling met de BBI mogelijk?


Op 21/08/2019 te Gent (ook Ander Steden Zoals Antwerpen, Brussel,...)
hotel van der valk
Nazareth
E17 richting Kortrijk

Aanvang 13:00 - Duurtijd 3h - Prijs : 120 tot 220 EUR
Met medewerking van : Alexander DELAFONTEYNE en Stijn DE MEULENAER

Ingericht door : LEXDURA (LEXDURA)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Erik-Frederik Van Eeckhaut
Tel : 09/395.13.03 - Fax :
E-mail : secretariaat@lexdura.be
- URL : http://www.lexdura.be