[ ANDERE ]
Uitonverdeeldheidtreding in een relationele of familiale context
Vanuit de praktijk van de magistraat inzake familiaal vermogensrecht worden een
aantal procedurele topics/actualia belicht inzake de minnelijke vereffening-
verdeling
en de gerechtelijke vereffening-verdeling (in de zin van de artt. 1207 e.v. Ger.W.)
met focus op de onverdeeldheden/uitonverdeeldheidtreding in een familiale of
relationele context

Inschrijven via www.utopix.be


Op 21/08/2019 te Gent
Nieuwgoed Seminariecentrum
Grote Steenwegzuid 8
9052 Zwijnaarde

Aanvang 14:00 - Duurtijd 3,5h - Prijs : 195 euro excl BTW
Met medewerking van : Raadsheer Sven Mosselmans, hof van beroep te Gent en Meester Annette Van Thienen

Ingericht door : Utopix (UTOPIX)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Melanie Van Acker
Tel : 056/960361 - Fax : 056/960362
E-mail : melanie@utopix.be
- URL : http://www.utopix.be