[ ANDERE ]
Cybersecurity - Hoe de NIS-wet implementeren in uw bedrijf?
De nieuwe Netwerk- en Informatiebeveiligingswet of NIS-wet werd op 3 mei
2019 van kracht. Veel praktische aspecten voorzien in de NIS-wet worden
uitgewerkt in een koninklijk besluit. Naar verwachting zal dit KB op korte
termijn gepubliceerd worden.

De nieuwe wetgeving verplicht bedrijven een cybersecuritycultuur op te
zetten. Daartoe legt de wet informatieveiligheidsverplichtingen op aan heel
wat organisaties die in BelgiŽ actief zijn. Deze verplichtingen hebben vooral
betrekking op het nemen van preventieve (informatie) veiligheidsmaatregelen
en het melden van incidenten. Voor de betrokken bedrijven is dit op
essentiŽle punten qua impact te vergelijken met de GDPR-reglementering.

Tijdens het seminarie komen volgende topics aan bod:

Wie wordt beschouwd als aanbieders van essentiŽle diensten en digitale
dienstverleners?
Welke technische en organisatorische maatregelen dienen genomen te
worden?
Welke rapportageverplichtingen naar aanleiding van incidenten?
Welke gevolgen voor de functionaris voor gegevensbescherming (DPO)?
Wat voorziet de wet qua handhaving en sancties?
Meesters Ruben ROEX en Edwin JACOBS zijn advocaat en vennoot bij
Timelex. Timelex is een toonaangevend niche-advocatenkantoor
gespecialiseerd in de juridische aspecten van informatietechnologie (IT),
privacy & gegevensbescherming (GDPR), intellectuele eigendom en media- en
elektronische communicatie. Ze hebben specifiek ervaring in zaken die te
maken hebben met cybersecurity en cybercriminaliteit.

Schrijf nu in!


Op 23/09/2019 te Online Seminarie
Online Seminarie
Aanvang 12:00 - Duurtijd 2h - Prijs : EUR145,2 (incl. BTW)
Met medewerking van : Ruben ROEX , time.lex
Edwin JACOBS, time.lex

Ingericht door : Lexalert bvba (LEXALERT)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Isabelle Naessens (webinar manager)
Tel : 093305977 - Fax :
E-mail : seminars@lexalert.be
- URL : https://www.lexalert.be/nl/seminar/cybersecurity-hoe-de-nis-wet-implementeren-uw-bedrijf