[ FISCAAL RECHT ]
Lokale belastingen
Naar goede gewoonte organiseert de redactie van het LRB ook dit jaar een studiedag ‘Lokale en regionale
belastingen’. Dit jaar wordt gefocust op een aantal actuele topics in de materie van de lokale belastingen. Zo
wordt nader ingegaan op de problematiek van gedifferentieerde gemeentelijke opcentiemen op de
onroerende voorheffing, zoals mogelijk gemaakt (of niet?) door het decreet van 18 mei 2018. Ook de
nieuwe coördinerende omzendbrief van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit wordt nader
onderzocht, en dit zowel vanuit het perspectief van de algemene principes die erin worden geformuleerd, als
ten aanzien van de (nieuwe) bepalingen met betrekking tot de verschillende specifieke gemeentebelastingen
Ruimer zal ook op een praktische wijze worden ingegaan op de verschillende stappen die moeten worden
gezet om van een potentiële nieuw belastingreglement tot het uiteindelijke aanslagbiljet te komen. In die
context komt uiteraard o.m. de regelgeving rond het nieuw bestuurlijk toezicht en m.b.t. de publicatie van
gemeentelijke (belasting)reglementen aan bod.
Na een - ongetwijfeld even interessante netwerklunch - wordt een bijdrage voorgeschoteld waarin een
aantal interessante cijfergegevens inzake gemeentefiscaliteit op een rijtje worden gezet. Na vervolgens nog
een ongetwijfeld nuttige bijdrage over het gebruik van de lokale belastingen in het onroerend goed beleid,
sluiten we de studiedag af met een vragenronde.


Op 27/09/2019 te Brussel
Brussels44Center - Passage 44 - zaal Jacques Brel - Kruidtuinlaan 44 - 1000 Brussel
Aanvang 10:00 - Duurtijd 5h - Prijs : 195
Met medewerking van : Miguel De Jonckheere, Nicole Plets, Thomas De Jonckheere, Bart Engelen, Michel Maus, Anne-Leen Erauw, Luc Demeyere

Ingericht door : die Keure Opleidingen (DIE KEURE )
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Annelies Claeys
Tel : 050 47 12 75 - Fax :
E-mail : opleidingen@diekeure.be
- URL : https://www.diekeure.be/nl-be/opleidingen/opleidingskalender