[ FISCAAL RECHT ]
Preventieve Witwaswetgeving - (RESERVE AUX MEMBRES)
De ďpreventieve witwaswetgevingĒ legt aan verschillende beroepsbeoefenaars
een brede waaier dwingende verplichtingen op. Het identificeren van cliŽnten, het
overzicht houden over de activiteiten van cliŽnten en het melden van verdachte
ďwitwashandelingenĒ zijn maar enkele van deze verplichtingen.

De implementatie en correcte toepassing van de verplichtingen inzake
preventieve witwaswetgeving is essentieel voor de economische beroepen. Een
correcte toepassing biedt u bescherming voor uw aansprakelijkheden.
In de uiteenzetting wordt concreet ingegaan op de verschillende verplichtingen
(en de wijze waarop dat
moet gebeuren) zoals:

- Begrippenkader witwassen van geld en financiering van terrorisme
- de identificatie, verificatie en acceptatie van cliŽnten;
- de identificatie en verificatie van de identiteit van de uiteindelijke
begunstigden;
- de tussenkomst van derden bij de identificatie van de cliŽnten en de
uiteindelijke begunstigden;
- de gegevensbewaring;
- de risk based approach
- het cliŽntenacceptatiebeleid;
- de bestendige waakzaamheidsplicht ;
- de beperking van betaling in contanten;
- de meldingsplicht ;
- de aanwijzing en rol van de verantwoordelijke in toepassing van de preventieve
witwaswetgeving;
- het toezicht en de controle;
- update naar aanleiding van de wet van 18 september 2017;
- wetgeving inzake beperking contanten;
- het UBO-register.

Daarnaast zullen een aantal praktijkvoorbeelden antwoord geven op :

- Hoe moet u zich gedragen ten aanzien van de cliŽnt na de meldingsplicht?
- Hoe kunt u zich indekken tegen het risico?
- Vanaf wanneer bent u mededader of medeplichtige aan een witwasmisdrijf?
- Wat zijn de strafrechtelijke sancties?


Op 19/09/2019 te Schoten
Brechtsebaan 30
2900 Schoten

Aanvang 14:00 - Duurtijd 3h - Prijs : 199 excl BTW, incl catering
Met medewerking van : Dave van MOPPES

Ingericht door : KMO Team Opleidingen BVBA (KMO TEAM OPLEIDINGEN)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Wendy Remacle
Tel : 03 550 36 00 - Fax :
E-mail : opleidingen@kmoteam.com
- URL : www.kmoteam.com