[ SOCIAAL RECHT ]
Arbeidsongeschiktheid na de reÔntegratiewijzigingen: een stand van zaken
Eind 2016 werd het wetgevend kader in BelgiŽ omtrent de
wedertewerkstelling van (langdurig) arbeidsongeschikte werknemers
ingrijpend gewijzigd met de introductie van de re-integratietrajecten. Deze
nieuwe regeling beoogt de re-integratie van tijdelijk en definitief
arbeidsongeschikte werknemers op de werkvloer door middel van het
verschaffen van aangepast of ander werk bij de werkgever. Bijna drie jaar na
datum wordt in dit webinar een stand van zaken gegeven omtrent het huidig
wetgevend kader omtrent de re-integratie van arbeidsongeschikte
werknemers. Naast een overzicht van het verloop van de huidige trajecten en
de juridische implicaties voor de arbeidsrelatie, wordt ook stil gestaan bij de
concrete rechten en verplichtingen die een rol spelen voor zowel werkgever
als werknemer, alsook de beŽindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens een
periode van arbeidsongeschiktheid. Bovendien biedt deze bespreking ook de
mogelijkheid om enkele kritische bemerkingen te maken omtrent het huidige
wetgevend kader.

Tijdens het seminarie komen volgende topics aan bod:

Wettelijk kader
Verloop van re-integratietraject
Andere vormen van re-integratie buiten het re-integratietraject
Rechten en plichten inzake de re-integratie van arbeidsongeschikte
werknemers
Arbeidsrechtelijke consequenties re-integratietraject/aangepaste of ander
werk
Collectief re-integratiebeleid
BeŽindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens periode van
arbeidsongeschiktheid
Outplacement na medische overmacht
Sanctionering
Sociaalprofessionele re-integratie
Enkele kritische bemerkingen
Miet Vanhegen is doctoraatsonderzoeker aan het Instituut voor Arbeidsrecht
van de KU Leuven waar ze een doctoraat voorbereidt over
arbeidsongeschiktheid en re-integratie in het arbeidsrecht.


Op 09/09/2019 te Online Seminarie
Online Seminarie
Aanvang 12:00 - Duurtijd 2h - Prijs : EUR145,2 (incl. BTW)
Met medewerking van : Miet VANHEGEN, Instituut voor Arbeidsrecht van de KU Leuven

Ingericht door : Lexalert bvba (LEXALERT)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Isabelle Naessens (webinar manager)
Tel : 093305977 - Fax :
E-mail : seminars@lexalert.be
- URL : https://www.lexalert.be/nl/seminar/arbeidsongeschiktheid-na-de-re-ntegratiewijzigingen-een-stand-van-zaken