[ FISCAAL RECHT ]
19/52 Grondige snelcursus vennootschapsbelasting
Deze snelcursus richt zich tot iedereen die op een systematische manier de volledige vennootschapsbelasting wil instuderen of opfrissen. De maatregelen uit het zomerakkoord van 2017 en de daarop volgende reparatiewetgevingen hebben immers jarenlange gevestigde denkpatronen op de helling gezet.
Deze lessenreeks geeft een grondig overzicht van de wettelijke regels over de vennootschapsbelasting. Eerst wordt aangeduid welke rechtspersonen aan de vennootschapsbelasting onderworpen zijn. Daarna volgt een uiteenzetting over de vennootschapsbelasting die aansluit bij de opbouw van de fiscale aangifte. Komen achtereenvolgens aan bod: de belastbare en de vrijgestelde gereserveerde winsten, de fiscaal aanvaardbare en niet-aanvaardbare kosten, de uit- gekeerde winsten en de roerende voorheffing daarop, de verschillende vrijstellingen ten voordele van vennootschappen (zoals de definitief belaste inkomsten) en de aftrek van vorige verliezen. Tenslotte volgt een overzicht van de verlaagde, de gewone en de bijzondere tarieven van de vennootschapsbelasting, de voorwaarden die daarbij gelden en het aanleggen van een liquidatietreserve.
Daarna volgen 3 practica waarin de geziene leerstof op een praktische manier behandeld wordt aan de hand van oefe­ningen en praktijkgevallen.


Op 17/10/2019 te Brussel
FHS
Stormstraat 2
1000 Brussel

Aanvang 13:30 - Duurtijd 3,5h - Prijs : seminarie afhankelijk
Met medewerking van : Yves Verdingh, Bart Peeters, Leen Sleeuwaert, Geert Gemis, Chris Vandermeersche, Hendrik Hubau

Ingericht door : Fiscale Hogeschool (FHS)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Amy Vanden Bossche
Tel : 02 210 13 40 - Fax : 02 217 64 12
E-mail : amy.vandenbossche@fhs.be
- URL : http://www.fhs.be